ART_IN
ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL 2.0
Jeden festiwal w roku to trochę mało, dlatego... zapraszamy Was na drugą odsłonę ŁDF 2021 już we wrześniu! 15. Łódź Design Festival - LEPIEJ 2.0 rozpocznie się 16 września i będzie realizowany w trybie design weekowym, w rytmie charakterystycznym dla wydarzeń związanych ze wzornictwem.
15. ŁDF wersja LEPIEJ 2.0 to:
- wystawy w dobrze znanym Centrum Festiwalowym w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi;
- wykłady, spotkania i rozmowy;
- refleksja nad tym, jak tworzyć LEPIEJ;
- projektowanie dedykowane osobom starszym;
- wzornictwo nieantropocentryczne;
- warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach cyklu Edukreacja;
- premiera słuchowiska architektonicznego dla dzieci;
- prezentacja polskich firm - opowieść o zmianach i lepszym projektowaniu dla klientów;
- historia projektowania, czyli jak kiedyś poprawialiśmy jakość naszego życia;
- prezentacja szkół: selekcja prac z uczelni projektowych;
- wyniki badania dot. zmieniającego się podczas pandemii życia w Polsce;

Więcej szczegółów na www.lodzdesign.com
Organizacja Łódź Design Festival jest możliwa dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń oraz Miasta Łódź.
inne z kategorii
LDZ ALTERNATYWA 2022
czwartkowe koncerty w plenerze
21.07 Błoto (PL)
28.07 K.óla (IS)
4.08 Unfiled // Atli Bollason & Guðmundur Úlfarsson (IS)
11.08 Countess Malaise (IS)
18.08 you.Guru (PL)
25.08 Polski Piach (PL)
1.09 Róża (PL)
_start: 21:00
_wstęp wolny
RETROPERSPEKTYWY 2022
festiwal
Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy 2022: PO­CZĄ­TEK NO­WE­GO ŚWIA­TA od­bę­dzie się w dniach 19-28 sierp­nia 2022 roku, w jed­nym z naj­waż­niej­szych miejsc na kul­tu­ral­nej ma­pie Ło­dzi - w zre­wi­ta­li­zo­wa­nych bu­dyn­kach Fa­bry­ki Sztu­ki.
zamknij