ART_IN
ŚLAD | wystawa
In_formacje
_daty: 14-19 grudnia 2019

otwarcie:
14 grudnia 2019
godz. 17:30-22:00

pozostałe dni:
15-19 grudnia 2019
16:00-18:00

wstęp wolny
14 grudnia w przestrzeniach Fabryki Sztuki w Łodzi (ul. Tymienieckiego 3) odbędzie się otwarcie wystawy poświęconej działalności byłej łódzkiej galerii sztuki ŚLAD (1978–1987) prowadzonej przez Janusza Zagrodzkiego. Oprócz pokazów multimedialnych oraz prezentacji dzieł artystów przez lata związanych z galerią (m.in. Ryszard Waśko, Natalia LL, Józef Robakowski, Zbigniew Warpechowski, Paweł Kwiek, Elżbieta Kalinowska czy Wolf Kahlen), również 14 grudnia zaprezentowane zostaną najciekawsze performance artystów wybranych w open call.
Będą to:
Adelina Cimochowicz
Anna Szklińska
Daniel Kotowski
Karolina Zajączkowska / Izabela Smelczyńska
Łukasz Wójcicki
Magdalena Sadłowska
Martyna Miller
Wojciech Ulman


O Galerii ŚLAD

W latach siedemdziesiątych XX wieku artyści coraz częściej przeciwstawiali się instytucjonalizacji sztuki współczesnej. Zwracali uwagę na kreowanie nowych przestrzeni dla sztuki, które mogły pobudzić proces jej oddziaływania – sfery otwarte dla osobistych działań wkraczających w sferę prywatności. Powstawały z założenia niekomercyjne, „niepokorne”, „miejsca dla sztuki” zasiedlane przez twórców pragnących podkreślić swą niezależność. Stereotypowa nazwa „galeria” przyjmowana była głównie ze względu na brak innego przyjętego powszechnie określenia. Taką rolę spełniała w Łodzi powołana przez Janusza Zagrodzkiego wkońcu 1978 roku Galeria ŚLAD, mieszcząca się w Domu Środowisk Twórczych przy al. Kościuszki 33.

Galeria ŚLAD podejmowała problematykę sztuki pojęciowej, analitycznej i strukturalnej, definiującej język wypowiedzi artysty w różnorodnej materii przekazu. Fotografia, film i wideo zdecydowanie przeważały nad tradycyjnymi sposobami zapisu. Drugim ważnym kierunkiem zainteresowań była szeroko rozumiana sztuka efemeryczna, teatr artysty wkraczający w sfery innych mediów, akcje, performance, instalacje, rozszerzające strefy kontaktu między twórcą a odbiorcą.

W latach 1979-1981 w Galerii ŚLAD miało miejsce 18 indywidualnych prezentacji, performance, instalacji i projekcji oraz kilka wystąpień i pokazów grupowych. Licznie prezentowali swoje prace łodzianie: Adam Adamski, Wojciech Bruszewski, Andrzej Chętko, Andrzej Janaszewski, Paweł Kwiek, Edward Łazikowski, Antoni Mikołajczyk, Józef Piwkowski, Józef Robakowski, Zbigniew Warpechowski, Ryszard Waśko oraz Zespół T, w wystawach uczestniczyli jeszcze Janusz Połom, Andrzej Różycki i Jerzy Treliński. Spośród artystów zagranicznych indywidualne pokazy mieli Milan Grygar, Wolf Kahlen, Friedrike Pezold, Taka Iimura oraz Dora Maurer z grupą artystów węgierskich. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Andrzej Ciesielski, Witosław Czerwonka, Jan Dobkowski, Elżbieta Kalinowska, Natalia LL, Andrzej Partum, Zygmunt Rytka i Krzysztof Zarębski.

W okresie stanu wojennego Galeria ŚLAD zmieniła swoją siedzibę. Istniała w mieszkaniu prywatnym Janusza Zagrodzkiego do marca 1987 roku.

Organizatorem działania ŚLAD - open call dla artystów jest Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja.

Zadanie ŚLAD jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.
In_formacje
_daty: 14-19 grudnia 2019

otwarcie:
14 grudnia 2019
godz. 17:30-22:00

pozostałe dni:
15-19 grudnia 2019
16:00-18:00

wstęp wolny
zamknij