ART_IN
WARSZTATY ANIMACJI POKLATKOWEJ
In_formacje
data: 4.12.2021
godz. 10:00-16:00
koszt: 170zł
@: magdallena.parszewska@gmail.com
Zapraszamy na warsztat z analogowych technik animacji oraz cyfrowych metod edycji obrazu, organizowanego przez ANIMUSZ STUDIO w Fabryce Sztuki. Podczas 6-cio godzinnego warsztatu dowiecie się, jak bez profesjonalnego sprzętu, przy użyciu darmowych aplikacji, stworzyć efektowną animację.
Nauczycie się podstawowych zasad animacji. Poznacie aplikacje na urządzenia mobilne, które pozwolą stworzyć wam animację, oraz wzbogacić ją o efekty specjalne. Efektem końcowym będzie krótki filmik animowany, w pełni zrealizowany przy pomocy telefonu komórkowego. Od zdjęć poklatkowych, po udźwiękowienie i postprodukcję materiału. Udowodnimy Wam, że można zaanimować wszystko! Weźcie ze sobą przedmioty, rysunki, skany zdjęć, prześwietlenia, całą reszta zajmie się Animusz Studio
In_formacje
data: 4.12.2021
godz. 10:00-16:00
koszt: 170zł
@: magdallena.parszewska@gmail.com
inne z kategorii
LDZ ALTERNATYWA 2022
czwartkowe koncerty w plenerze
21.07 Błoto (PL)
28.07 K.óla (IS)
4.08 Unfiled // Atli Bollason & Guðmundur Úlfarsson (IS)
11.08 Countess Malaise (IS)
18.08 you.Guru (PL)
25.08 Polski Piach (PL)
1.09 Róża (PL)
_start: 21:00
_wstęp wolny
RETROPERSPEKTYWY 2022
festiwal
Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy 2022: PO­CZĄ­TEK NO­WE­GO ŚWIA­TA od­bę­dzie się w dniach 19-28 sierp­nia 2022 roku, w jed­nym z naj­waż­niej­szych miejsc na kul­tu­ral­nej ma­pie Ło­dzi - w zre­wi­ta­li­zo­wa­nych bu­dyn­kach Fa­bry­ki Sztu­ki.
zamknij